Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Լանա Հովհաննիսյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց, 3\3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) – օգտվում եմ դպրոցի միակողմանի տրանսպորտից

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –կերպարվեստ

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – գիմնաստիկա

Leave a Reply